ПУБЛІЧНА ЗАЯВА КИТАЙСЬКИХ ІНВЕСТОРІВ ПАТ "МОТОР СІЧ"

5 лютого 2021 року Радіо Свобода опублікувало твердження Міністерства юстиції України щодо спроби міністерства домовитись із китайськими акціонерами ПАТ "Мотор Січ" мирно вирішити інвестиційний спір, однак, китайські інвестори наполягали на арбітражі. 

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" здивовані такою заявою Міністерства юстиції України. Ця заява не відображає реальних обставин у спорі.

Китайські інвестори неодноразово повідомляли Міністерство юстиції України про свою готовність врегулювати інвестиційний спір мирним шляхом та запрошували Міністерство юстиції України до конструктивного діалогу.

Незважаючи на максимальні зусилля китайських інвесторів мирно врегулювати  інвестиційний спір, Міністерство юстиції України так і не надало інвесторам будь-яких можливих варіантів по врегулюванню спору. Більше того, Міністерство юстиції України не надало зворотної відповіді по суті наданих інвесторами пропозицій. Тим самим Україна не залишила інвесторам жодного іншого способу ніж ініціювання міжнародного інвестиційного арбітражу для відшкодування понесених ними збитків у результаті порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань. Китайські інвестори залишаються відкритими для подальших обговорень з Міністерством юстиції України, проте, безпідставні санкції, що були недавно накладені на деяких інвесторів, не є конструктивними діями та  становлять подальше порушення міжнародних зобов'язань України.

PUBLIC STATEMENT OF CHINESE INVESTORS OF PJSC "MOTOR SICH"

On 05 February 2021, Radio Svoboda published an assertion by the Ministry of Justice of Ukraine that it had tried to reach an agreement to amicably settle its investment dispute with the Chinese investors of PJSC "Motor Sich" but that the Chinese investors insisted on arbitration.

The Chinese investors of PJSC "Motor Sich" are bewildered by the statement of the Ministry of Justice of Ukraine.  It does not reflect the actual circumstances in the dispute.

The Chinese investors informed the Ministry of Justice of Ukraine of their willingness to settle the investment dispute amicably and invited the Ministry of Justice of Ukraine to have a constructive dialogue.

Despite the Chinese investors best efforts to amicably resolve the investment dispute, the Ministry of Justice of Ukraine failed to provide the investors with any options for settlement. Moreover, the Ministry of Justice of Ukraine, did not respond to the investors’ proposals. Hence Ukraine left the investors with no other option than to commence an international investment arbitration to recover the damages they have suffered as a result of Ukraine’s international law violations.  The Chinese investors remain open to further discussions with the Ministry of Justice, although the unwarranted sanctions imposed recently on individual investors are not constructive and constitute further violations of Ukraine’s international obligations.


До уваги ЗМІ

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" збільшили попередню суму збитків на щонайменше $100 млн., що стосуються їх вимог у спорі проти держави Україна, розгляд якого відбувається у міжнародному арбітражі – з $3,5 млрд. до не менш ніж $3,6 млрд. Зростання суми попередніх вимог зумовлено тим, що початкова групи позивачів була розширена шляхом включення ще декількох китайських акціонерів, які також зазнали значних збитків внаслідок дій України в порушення її міжнародних зобов'язань. Інвестиційний спір має розглядатись арбітражним трибуналом ad hoc який наразі формується сторонами. Як повідомлялося раніше, китайські інвестори ініціювали арбітраж проти Держави Україна у грудні 2020 року внаслідок порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань стосовно їх інвестицій у ПАТ "Мотор Січ".

ATTENTION TO THE MEDIA

Chinese investors of PJSC Motor Sich have increased the estimated amount of damages relating to their claims by at least USD 100 million in a dispute against the State of Ukraine, which is being considered in international arbitration - from USD 3.5 billion to more than USD 3.6 billion. The increase of the estimated amount of damages is due to the fact that the initial group of claimants was recently expanded to include several other Chinese shareholders who also sustained significant losses as a result of Ukraine's actions in violation of its international obligations. The investment dispute shall be considered by an ad hoc arbitral tribunal, which the parties are now in the process of forming. As announced earlier, the Chinese investors initiated an arbitration against the State of Ukraine in December 2020 concerning Ukraine’s violation of its international obligations regarding their investments in PJSC Motor Sich.


До уваги ЗМІ

Дії низки органів державної влади унеможливили проведення позачергових зборів акціонерів, запланованих на 31.01.2021. Інформацію про подальші кроки щодо захисту прав акціонерів ПАТ "Мотор Січ" і, зокрема, їх невід'ємного права брати участь в управлінні підприємством, буде оприлюднено додатково.


ПУБЛІЧНА ЗАЯВА

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.
щодо санкцій, уведених державою Україна

У період із 28 по 29 січня 2021 року на офіційному сайті Офісу Президента України послідовно були опубліковані «Указ Президента України № 29/2021» й «Указ Президента України № 36/2021» про «застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» і її дочірніх компаній «Hong Kong Skyrizon Holdings Limited», «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (далі спільно іменовані «SKYRIZON»), а також «Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.» і трьох громадян Китаю, серед яких пан Ван Цзін і пан Ду Тао.

Санкції набувають чинності з дати оголошення терміном на три роки. Також повідомляється, що: «Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про введення аналогічних обмежувальних заходів».

Водночас ми звернули увагу на те, що у згаданих вище указах Президента не вказані конкретні причини введення зазначених санкцій. У нас є підстави вважати, що це навмисні дії держави Україна, з метою перешкоджання інвестиціям компанії «SKYRIZON» в українську компанію «Мотор Січ» і недопущення реалізації проекту міжнародної співпраці. У нас є підстави вважати, що такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США від 14 січня 2021 року про внесення компанії «SKYRIZON» до списку військових кінцевих користувачів (MEU).

Згідно з опублікованою інформацією, до китайської компанії (і пов'язаних компаній), а також до громадян Китаю, які підпадають під дію санкцій, застосовуються: блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження в'їзду на територію України (включаючи транзит), обмеження на виведення і збільшення капіталу, обмеження торгових операцій щодо цінних паперів, заборона на здійснення офіційних візитів, засідань і переговорів, заборона на здійснення концентрацій капіталу, заборона на участь у заходах, пов'язаних із приватизацією та здаванням в оренду державної власності, заборона на участь у торговельній діяльності, пов'язаній з державними й оборонними операціями, припинення дії відповідних ліцензій, припинення дії угод, пов'язаних з питаннями безпеки й оборони, заборона на передачу технологій та інтелектуальної власності, заборона на транзит й обмеження на використання капіталу, а також скасування виданих віз і заборона на в'їзд.

Після набрання чинності згаданих вище санкцій, компанія «SKYRIZON», як акціонер компанії «Мотор Січ», буде незаконно позбавлена своїх законних прав, обов'язків і зобов'язань, також компанія буде змушена перервати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією «Мотор Січ», що призведе до величезних незворотних збитків.

Звертаємо увагу громадськості: починаючи з липня 2017 року, компанія «SKYRIZON» розпочала переговори з державою Україна в надії залагодити непорозуміння і миролюбно врегулювати інвестиційний спір. Починаючи із серпня 2020 року, компанія «SKYRIZON» була змушена застосувати ряд юридичних дій для захисту своїх законних прав в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисного наклепу з боку держави Україна. 9 грудня 2020 року, після того, як численні добросовісні переговори зазнали невдачі, компанія «SKYRIZON» розпочала міжнародний інвестиційний арбітраж проти держави Україна. На цей час отримано офіційну відповідь від держави Україна, сторони ведуть переговори і планують узяти участь в арбітражному процесі. 13 січня 2021 року на підставі розслідування Державного бюро розслідувань і його висновків про відповідні дії Служби безпеки України (СБУ), Печерський районний суд міста Києва виніс рішення, у якому визнав компанію «SKYRIZON» і китайських інвесторів потерпілою стороною від протиправних дій СБУ. Зазначене рішення юридично підтверджує, що кримінальне розслідування, яке тривало три з половиною роки, і пов'язані з ним звинувачення СБУ проти компанії «SKYRIZON» й інших акціонерів ПАТ «Мотор Січ» є необґрунтованими.

Задля уникнення подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії «Мотор Січ», акціонери ПАТ «Мотор Січ», які володіють понад 80 % акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року.

Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії «SKYRIZON», які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію «SKYRIZON» її законних прав. Держава Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю відкинула будь-яку можливість примирення між двома сторонами. Ми глибоко обурені такою поведінкою.

З боку українського керівництва це стало ще одним яскравим проявом постійного зловживання владою, незаконних дій та зловмисного тиску на стандартні ринкові дії і ведення господарської діяльності підприємств, що відбувається вже дуже тривалий час.

З боку держави Україна такі дії – це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі, а також серйозне порушення відповідних положень «Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про заохочення та взаємний захист інвестицій».

Ми звернули увагу, що глава дипломатії українського уряду після введення санкцій щодо компаній зазначив: «Рішення має врівноважити всі інтереси» і «гарантувати, що воно не вплине на інвестиційне середовище України». Така брехня й іронія не може не викликати обурення в усьому світі. Ми не можемо не запитати, і це дії правового уряду? І це дії держави з ринковою економікою? І це дії держави, що прагне до євроінтеграції та відповідності цінностям Європейського Союзу? Санкції проти компанії – це помилкові та безглузді дії, що можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів з усього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити економіку України, що і без того похитнулася, зробити ще більш нещасним життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями та занепадом добробуту... Коли відбуваються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покриваються злочинці, – усе це призводить до презирства з боку всієї світової громадськості. Як усі ці катастрофічні наслідки можуть служити чиїмось інтересам?

Компанія «SKYRIZON» офіційно заявляє:

Ми рішуче виступаємо проти злочинних дій держави Україна, що стосуються підміни концепцій національної безпеки, змішання правди із брехнею, політизації нормальної економічної і торгової діяльності, зловживання державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства.

Компанія «SKYRIZON» завжди дотримується закону і діє відповідно до нього; компанія завжди сподівається на мирне врегулювання конфліктів, але ніколи не буде боятися насильства; ми будемо використовувати всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

30 січня 2021 року


Оголошення про проведення конкурсного відбору на керівні посади
ПрАТ «Мотор Січ»

Докладніше

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

кому: всім акціонерам, співробітникам ПАТ «МОТОР СІЧ» та українському суспільству

Шановні акціонери ПАТ «Мотор Січ»!
Шановні співробітники ПАТ «Мотор Січ»!
Шановні пані та панове, усі, хто небайдужий до цього питання та стежить за долею ПАТ «МОТОР СІЧ»!

Ми, Skyrizon Aircraft Holdings Limited та інвестори з Китаю, починаючи з 2015 року є законними акціонерами ПАТ «МОТОР СІЧ», брали участь у загальних зборах акціонерів і користувалися своїм священним правом голосу. Причому ми не тільки придбали акції, але й у 2016 році негайно надали ПАТ «МОТОР СІЧ» акціонерний займ під низький відсоток розміром 100 млн доларів США, щоб допомогти ПАТ «МОТОР СІЧ» подолати труднощі в бізнесі. Ми із самого початку сподіваємося та вживаємо практичних дій, щоб допомогти ПАТ «МОТОР СІЧ» одержувати більшу кількість замовлень на китайському ринку, збільшувати прибуток підприємства, забезпечувати розробку нових продуктів, а також постійно гарантувати та збільшувати доходи співробітників. Результати наших зусиль очевидні для всіх.

Колись ми з іншими китайськими акціонерами дуже довіряли менеджменту ПАТ «МОТОР СІЧ» і навіть після того, як у 2016 році одержали акції компанії, продовжували довіряти йому управління ПАТ «МОТОР СІЧ».

На жаль, починаючи з 2018 року і по сьогодні загальні збори акціонерів більше не скликали, а уповноважені дії менеджменту ПАТ «МОТОР СІЧ» не проходили через належний контроль і нагляд. За пів року наглядова рада ПАТ «МОТОР СІЧ», неодноразово порушуючи закон, публічно кілька разів відхиляла пропозиції акціонерів про скликання нових зборів.

Ще більш неадекватним є нещодавня поява на офіційному сайті ПАТ «МОТОР СІЧ» двох послідовних заяв, у яких законних акціонерів ПАТ «МОТОР СІЧ» обвинувачують у нібито протизаконній спробі проведення нових загальних зборів акціонерів, які заплановано на 31 січня 2021 року, і також обвинувачують законних акціонерів у намірі завдати шкоди виробництву та підірвати діяльність ПАТ «МОТОР СІЧ». На ці абсурдні слова ми зобов'язано заявити таке.

Заяви нинішньої наглядової ради, ради директорів і президента ПАТ «МОТОР СІЧ» уже достатньо підтвердили: їхня позиція полягає в тому, щоб не визнавати, що ми є законними акціонерами ПАТ «МОТОР СІЧ», і рішуче не допускати нас до виконання наших обов'язків і зобов'язань за допомогою загальних зборів акціонерів.

Такі слова та позиція – це кричуща неправда, вони серйозно відступили від фактів, порушили нашу первісну угоду, а також зрадили та перевищили надані їм зборами акціонерів довіру та законні повноваження. Такі заяви – це не просто невтримна жадібність і відплата злом за добро, а справжнє зрадництво й абсолютна відсутність совісті. Це не тільки викликало повсюдну підозру та збурювання у суспільстві, але й напряму торкнулося суті закону.

Ми повинні підкреслити, що висловлювання та дії нинішнього менеджменту ПАТ «МОТОР СІЧ» призведуть до того, що поточні ділові рішення будуть визнані недійсними та незаконними, підірвуть стабільність діяльності ПАТ «МОТОР СІЧ», а також завдадуть величезної шкоди та призведуть до катастрофічних наслідків, які торкнуться інтересів і довгострокового розвитку компанії. Усе це відбувається винятково заради особистої вигоди нинішнього менеджменту компанії «МОТОР СІЧ» і є вкрай безвідповідальними діями стосовно співробітників компанії, з чим ніколи не примиряться наші акціонери.

Усе це вимагає негайного виправлення. Як акціонери публічної компанії «МОТОР СІЧ» ми будемо вживати всіх необхідних юридичних заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів усіх акціонерів і непохитно захищати право ПАТ «МОТОР СІЧ» на існування та розвиток як зараз, так і в майбутньому.

Нині серед усіх акціонерів, які на законних підставах володіють акціями ПАТ «МОТОР СІЧ», представники, що володіють більш як 80% акцій, погодилися на участь у загальних зборах акціонерів.

Закликаємо та запрошуємо всіх інших акціонерів ПАТ «МОТОР СІЧ» взяти участь у цих зборах. Із проєктами документів, які будуть запропоновані до розгляду, можна ознайомитися на сайті https://mc-osa.com.ua/ua/.

Ми щиро вітаємо та запрошуємо всіх небайдужих до долі ПАТ «МОТОР СІЧ» звернути увагу на скликання цих загальних зборів акціонерів і допомогти ПАТ «МОТОР СІЧ» якнайшвидше повернутися до нормальних умов роботи.

Ми застерігаємо нинішню наглядову раду та керівництво компанії: станьте розсудливими, зійдіть з кривої дороги, не заходьте все далі й далі шляхом нехтування законом; людям властиво помилятися, однак визнання та виправлення своїх помилок – вище всього, повертайтеся на правильний шлях і робіть найкращі продукти для всього світу, створюйте кращі умови для співробітників, а для «Царя двигунів» – друге славне життя. Це і є ваш єдиний правильний вибір.

У цей непростий для всього світу час щиро бажаю великому українському народу й усім співробітникам «МОТОР СІЧ» неодмінно подолати пандемію, бажаю добробуту, щастя, енергії, спільними зусиллями захищати та будувати свій прекрасний дім.

Skyrizon Aircraft Holdings Limited
Ван Цзин

19 січня 2021 р.

До уваги ЗМІ

Спільна заява компаній Skyrizon і «МС-4»
щодо позачергових зборів акціонерів ПАТ «Мотор Січ»

У зв'язку з поширенням недостовірної інформації про позачергові збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ», призначені на 31 січня 2021 р., як ініціатори його скликання додатково повідомляємо таке:

  1. Участь в управлінні акціонерним товариством – невід'ємне та фундаментальне право кожного акціонера, а вищим органом управління будь-яким акціонерним товариством є загальні збори акціонерів. Відповідно до чинного українського законодавства всі акціонерні товариства ЗОБОВ'ЯЗАНІ проводити такі збори не менш як 1 раз на рік (ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 16.08.2020 р.) . Останній раз збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ» скликали майже 4 роки тому – 30 березня 2017 р., що є серйозним порушенням прав власників акцій.
  2. Колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, в акціонерних товариствах є наглядова рада. Наглядову раду ПАТ «Мотор Січ» обрали 30 березня 2017 р., законодавчо встановлений трирічний строк її повноважень сплив 30 березня 2020 р. (ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 16.08.2020 р.) .
  3. Враховуючи, що повноваження наглядової ради ПАТ «Мотор Січ» закінчилися, цей орган має нині тільки право скликати загальні збори акціонерів. Однак незважаючи на багаторазові звернення акціонерів ПАТ «Мотор Січ», чинна «наглядова рада» цю функцію не виконує. Такі дії ми розцінюємо як спробу захоплення підприємства та вважаємо за необхідне провести загальні збори акціонерів найближчим часом.
  4. Позачергові збори акціонерів ПАТ «Мотор Січ» 31 січня 2021 р. ініціюються і підтримуються акціонерами більш як 80 % акцій ПАТ «Мотор Січ» .
  5. Ми запрошуємо на збори всіх акціонерів ПАТ «Мотор Січ». Із проєктами документів, які будуть запропоновані до розгляду, можна ознайомитися на сайті https://mc-osa.com.ua/ua/.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

СКАЙРАЙЗОН ЕЙРКРАФТ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД [Skyrizon Aircraft Holdings Limited],
юридична особа, що створена та існує відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів,
реєстраційний номер 1776352, із місцезнаходженням за адресою: Кінгстон Чамберс, поштова скринька 173, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МС-4,
юридична особа, що створена та існує відповідно до законодавства України,
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 35349705, із місцезнаходженням за адресою: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 67,

що є акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МОТОР СІЧ,
ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 14307794, місцезнаходження за адресою: Україна, 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15,
та володіють сукупно пакетом у розмірі більше 10% акцій Товариства,

повідомляють про проведення позачергових загальних зборів, які скликаються на 31 січня 2021 року, об 10 годині 15 хвилин, за адресою: Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників), які прибудуть для участі у Загальних Зборах, буде здійснюватися за місцем (адресою) проведення Загальних Зборів, з 8 години 00 хвилин по 10 годину 00 хвилин в день проведення Загальних Зборів 31 січня 2021 року.

На цьому сайті Ви зможете ознайомитись з повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - проектом статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МОТОР СІЧ та проектом договору з членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА МОТОР СІЧ.


ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТИ